QM187- Phal. Zheng Min Muscadine ‘Yellow’ x gigantea ‘MS-1’

NT$500 NT$800

New -38% Off

2.5吋  實生

 

Description

QM187- Phal. Zheng Min Muscadine ‘Yellow’ x gigantea ‘MS-1’
新選擇♡該出現一些新花樣了呢?
出售 2.5吋大植株
新品限時優惠價 趕快加入你的購物車

花圖是親本照哦

分類: ,

QM187- Phal. Zheng Min Muscadine ‘Yellow’ x gigantea ‘MS-1’

NT$500 NT$800