QM081 Phal. Yaphon Red Jewel x Ld Bear King

2.5inch clone plants

描述

Phal. Yaphon Red Jewel x Ld Bear King